Minerały konfliktowe

POLITYKA STOSOWANIA „MINERAŁÓW KONFLIKTOWYCH”

Czym są „Minerały Konfliktowe”?
„Minerały Konfliktowe” to tantal, cyna, wolfram i złoto. Stanowią one nieodłączną część wielu technologii, których codziennie używamy. Znaczne ilości tych metali pochodzą z kopalń w Demokratycznej Republice Konga i w krajach sąsiednich, a ich niekontrolowana eksploatacja i sprzedaż zwiększa panujący w tym regionie chaos oraz nakręca spiralę przemocy. Ponadto istnieją nielegalne źródła wydobycia, w których ludzie (w tym również kobiety i dzieci) pracują w skrajnie niebezpiecznych warunkach i często pod przymusem.


Jakie działania podejmuje firma KAB-MAR?
Zgadzamy się z powszechnie przyjętą w branży zasadą, według której należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw. Firma KAB-MAR nie dokonuje bezpośredniego zakupu minerałów od dostawców, ale zdaje sobie sprawę, że niektóre z nich mogą być wykorzystywane w towarach, które kupuje.


Nasze oczekiwania względem dostawców
Ponieważ popieramy inicjatywy mające ograniczyć skalę przemocy i łamania praw człowieka oczekujemy od naszych dostawców informacji o skali wykorzystywania minerałów konfliktowych w procesie produkcji i ich pochodzeniu, wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i należytej staranności w ich realizacji oraz postawieniu takich wymagań, jeśli będzie to możliwe, wszystkim podmiotom z łańcucha produkcji.
Jeśli firma KAB-MAR dowie się, że dany dostawca nie spełnia tych oczekiwań, podejmie stosowne działania mające na celu rozwiązania tej sytuacji, w tym ponowną ocenę stosunków z dostawcą.

Magdalena Skoczylas
Współwłaściciel