Kable i przewody górnicze

KableW asortymencie posiadamy wysokiej jakości kable i przewody górnicze. Wszystkie produkty pozyskujemy od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Wybieramy wyłącznie kable i przewody, zapewniające bezpieczną oraz niezawodną eksploatację. Oferujemy produkty posiadające stosowne certyfikaty bezpieczeństwa, nadane przez renomowane międzynarodowe jednostki notyfikujące, zajmujące się oceną jakości wyrobów stosowanych w przemyśle wydobywczym.

W asortymencie posiadamy:

 • Kable i przewody elektroenergetyczne oponowe:
  -o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV: YnOGY, YnOGYek(m), YnHOGY, YnKGY-żo, YKGYyn-żo,
  -o izolacji i oponie gumowej na napięcie 750V: 0,6/1kV i 3,6/6kV: OnG, OnGc-G, OGc, H07RN-F, H07BQ-F, NSSHOEU,
  -ekranowane o izolacji i oponie gumowej na napięcie 0,6/1kV, 3,6/6kV, 6/10kV: OnGcekżi-G, OnGcekż-G, OnGcekż-G(W), O(2)nGcekż-G(2), OnZGcekż-GW(A), O(2)nGcekż/w-GW, OnGcrekgż-G(S).

 • Kable elektroenergetyczne zasilające i szybowe:

  - o izolacji polwinitowej na napięcie 0,6/1kV i 3,6/6kV: Y(H)KGYFt(l)yn, Y(H)KGYFoyn, YHKGYekyn, YHKGYekFtyn, Y(H)KGYFtZnyn,
  - o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 0,6/1kV i 3,6/6kV: YHKGXSFt(l)yn, YHKGXSFo(p)yn, YHKGXSekyn, YHKGXSekFtyn, YHKGXSFtZnyn.

 • Kable i przewody sygnalizacyjne:
  - o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 150/250V, 300/500V i 0,6/1kV: YnKGSY, YnHKGSY, YnHKGSYkon, Y(H)KGSYFtZnyn, YKGSYFoyn, YnKGSLY, YKGSLYkon, YnKGSLYkon, YnHKGSLY, YnHKGSLYkon.

 • Przewody sterownicze:
  -YnSLY-G, YnSLYekżi-G, YnStY-Gżo, YnStYekżi-G.

 • Kable i przewody telekomunikacyjne:
  - Yn(H)TKGX, YTKGXFtlyn, YTKGXFoyn, YTKGXFtZnyn, 4GTL3Gekwn-G, YnTKGMFly.

 • Kable światłowodowe:
  -YOTKGts(D)Foyn, YOTKGts(D)Ftlyn.

 • Przewody strzałowe:
  -SY, SDY, PSY.

Czym charakteryzują się kable i przewody górnicze?

Kable i przewody górnicze stosowane są w ciężkich warunkach środowiskowych i pełnią istotną funkcję w kopalnianym układzie elektroenergetycznym. Z tego względu muszą charakteryzować się wysoką odpornością na specyficzne zagrożenia występujące w podziemnych zakładach górniczych. Muszą zapewniać bezawaryjną pracę urządzeń górniczych, gwarantując również bezpieczeństwo ludzi. Dodatkowo powinny one charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak skręcanie, uderzanie, rozciąganie, zgniatanie itp., dużą giętkością, łatwością wykonywania połączeń i zakończeń kabli.

 Kable charakteryzujące się wszystkimi powyższymi cechami znajdziesz w naszym asortymencie. Gwarantujemy ich niezawodną pracę.