Minerały konfliktowe

ProchMinerałami konfliktowymi określa się cztery surowce wydobywane w Demokratycznej Republice Konga oraz państwach sąsiednich. Są to cyna, tantal, wolfram oraz złoto. Wydobywanie surowców odbywa się często w niebezpiecznych warunkach, naruszających prawa człowieka i powoduje silne konflikty między wydobywcami. Ich sprzedaż przyczynia się do zwiększenia panującej na tych terytoriach przemocy. Mimo że minerały te mają ogromny potencjał wspierania rozwoju technologii, są przyczyną licznych sporów, a ich zakup z nielegalnych źródeł  przyczynia się do szerzenia konfliktów.

Nasza firma w pełni popiera powszechnie przyjętą zasadę zapobiegania problemom związanym z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu nie dokonujemy zakupu minerałów konfliktowych bezpośrednio od dostawców, ale zdajemy sobie sprawę, że niektóre z nich mogą być wykorzystywane w towarach, które kupujemy.

Jakie mamy oczekiwania względem dostawców?

Od dostawców oczekujemy przede wszystkim:

  • informacji o skali wykorzystywania minerałów konfliktowych w procesie produkcji artykułów, jakie od nich zakupujemy;
  • informacji o pochodzeniu wykorzystywanych minerałów konfliktowych;
  • wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i należytej staranności w ich realizacji;
  • postawienia powyższych wymagań wszystkim podmiotom z łańcucha produkcji.